Onze visie

Wie zijn we en waar staan we voor?

Het Vooruitzicht-DNA

Vooruitzicht ontwikkelt vastgoed en bouwt buitengewone buurten met de focus op de Antwerpse regio en Turnhout. In 1905 zijn we ontstaan als familieonderneming en dat familiale karakter is altijd bewaard gebleven.  

Wat maakt onze projecten bijzonder?

Vooruitzicht doet naast projectontwikkeling, altijd ook aan gebiedsontwikkeling. Voor de projectontwikkeling gaan we uit van de vraag hoe mensen willen wonen, voor de gebiedsontwikkeling focussen we op de vraag hoe mensen willen leven. Daartussen zoeken we en uitgekiende balans. Vooruitzicht creëert buurten met een maximaal evenwicht tussen leefbaarheid en betaalbaarheid voor een brede doelgroep. Een voorbeeld: Een groene omgeving is één van de essenties van leefbaar wonen. We zullen geen immense parken creëren met een beperkt aantal woonunits voor de happy few. Maar evenmin laten we ons verleiden om zoveel mogelijk woonunits te stapelen in een hoog torencomplex en zo in te boeten op leefbaarheid. 

Leefbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Op basis van deze drie kernprincipes ontwikkelen we projecten die een breed doelpubliek aanspreken, bijdragen tot de maximale levenskwaliteit van de bewoners en op sterke locaties liggen. Zo creëren we ook meerwaarde naar de toekomst toe.

Kernprincipes

Economisch meerwaarde

Economisch meerwaarde

Vooruitzicht ontwikkelt in gebieden gekenmerkt door economische groei, welvaart en de juiste bevolkingsdichtheid. We creëren gebieden met een sterke woonmarkt en voldoende waardeopbouw, zo creëeren we een aantrekkelijk project voor investeerders en woonkopers. We houden ontwikkelingen en vragen vanuit de markt nauwgezet in het oog zodat we er flexibel op kunnen inspelen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Vooruitzicht besteedt veel zorg en aandacht aan duurzaamheid en ecologie, met het oog op de toekomst. Zo maken we doordachte keuzes op het gebied van afvalbeheer, energie, grondverzet, boscompensaties en de aanleg van wadi’s en groendaken. Ook alle bouwtechnische innovaties op het vlak van duurzaamheid volgen we op de voet.

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk en geschikt een gebied of buurt is om te werken, te wonen en te leven. De leefbaarheid maximaliseren is één van de kernwaarden van Vooruitzicht. En met succes, zo blijkt uit ons laatste klantentevredenheidsonderzoek: bijna 90% van de bewoners beveelt de Regatta-wijk aan bij anderen en 80% van onze kopers vindt dat Vooruitzicht zich op vlak van leefbaarheid positief onderscheidt op de markt.

Antwerpen

Verstedelijking is een wereldwijd gegeven, zo zal tegen 2020 60% van de Chinese bevolking in de steden wonen. Ook Vlaanderen verstedelijkt in ijltempo. Tegen 2030 zal Antwerpen 70.000 inwoners meer tellen en zich kronen tot één van de sterkste stijgers in Vlaanderen. Wonen in Antwerpen is dus niet alleen aangenaam, maar ook een slimme investering in de toekomst.

De bevolkingsgroei op Linkeroever is sinds 2015 significanter dan in de overige delen van Antwerpen, dit heeft alles te maken met onze Regatta-site en de leefbaarheid van Linkeroever als groene long van Antwerpen. Tevens is aangetoond dat de verhuisbewegingen op Linkeroever minder groot is dan elders in Antwerpen.

Uit een onderzoek van de London school of economics blijkt dat bevolkingsdichtheid een grote impact heeft op de leefbaarheid en het geluk van mensen. 
De prijzen van vastgoed in regio's waar het woongenot groot is, liggen daardoor ook hoger. De bevolkingsdichtheid op Linkeroever is lager dan op rechteroever, waardoor de leefbaarheid er veel beter is. Hierop speelt Vooruitzicht in.