Privacy Policy

JOUW PRIVACY TELT VOOR ONS

Wij hechten belang aan jouw privacy en verbinden ons ertoe om jouw persoonsgegevens veilig te behandelen en te bewaren.

In dit privacybeleid vind je terug hoe wij jouw gegevens verwerken.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Bij het bezoeken van onze website, verzamelen wij enkel die gegevens die nodig zijn voor het functioneren en het verbeteren van onze website. Dit gebeurt via “cookies”. Welke cookies dat exact zijn, vind je in ons Cookiebeleid. Hierbij verkrijgen wij ook technische informatie, met inbegrip van het internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, de instelling van de tijdzone, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en platform.

Indien je je gegevens invult op een invulformulier of ons deze gegevens toestuurt per e-mail, gebruiken we deze enkel om jou in dat kader te beantwoorden, tenzij je zelf aangeeft verder op de hoogte gehouden te willen worden aangaande onze projecten, acties, nieuwtjes of events. Dit zijn in principe je naam, voornaam, e-mailadres, je telefoonnummer of je voor investeringsdoeleinden of eigen gebruik contact opneemt en aanspreking. Ook de correspondentie die we met je voeren, houden we bij.

Wanneer u gecontacteerd wordt door een van onze medewerkers, verzamelen wij alle gegevens die vereist zijn om met jou zo goed mogelijk te kunnen informeren en bijstaan. Wanneer je een aankoop doet worden je gegevens bijgehouden ten einde de bouwadministratie te kunnen voeren (borgstellingen, facturatie, nazorg). Als klant kunnen wij je ook informatie toesturen die aansluit bij de panden die je bij ons hebt gekocht, tenzij je aangeeft dat niet (langer) te willen.

 

 

WIE IS VOORUITZICHT?

Vooruitzicht NV is een projectontwikkelaar gevestigd te Antwerpen.

Leopold de Waelplaats 26
2000 Antwerpen
03 260 95 60
BTW BE 0404 678 357

Je kan ons contacteren via e-mail op verkoop@vooruitzicht.be.

Je mag onze Website enkel gebruiken indien je akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 

HOE GEBRUIKEN WE JE GEGEVENS?

Dit Privacybeleid is zowel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website, als bij het leveren van onze diensten.

We gebruiken deze gegevens enkel:

  • voor administratieve doeleinden (bijv. facturatie en opvolging van klantencontacten),
  • om lopende gesprekken of vragen tot informatie verder te zetten,
  • om je te informeren over onze projecten, events en activiteiten, als je klant bent of gevraagd hebt om op de hoogte gehouden te worden,
  • om je informatieve mails te sturen, als je ervoor gekozen hebt om onze e-mail nieuwsbrief te ontvangen,
  • het verbeteren van uw gebruikservaring van onze website.

 

 

DELEN WE JE GEGEVENS?

We delen je gegevens niet met derden die deze gegevens zelf willen gebruiken, voor welk doel dan ook.

We maken wel gebruik van bepaalde services (websitehosting, e-mailclients [zoals Outlook, Lotus Notes], back-up en dataopslag [zoals Wetransfer], CRM software [zoals How About Sales, Microsoft Dynamics, Salesforce]enz.) en analyse van je webbezoek [zoals Google Analytics]). Deze dienstverleners mogen je gegevens niet gebruiken, maar ze staan wel op hun servers, zodat ze ze strikt gezien wel ontvangen (en verwerken). Maar uiteraard geven zij ons de nodige garanties dat je gegevens daar veilig staan.

 

 

HOE BESCHERMEN WIJ DE DOOR ONS VERWERKTE GEGEVENS?

Wij beschermen deze gegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het nemen van de vereiste:

–          technische beveiligingsmaatregelen op onder meer de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirus software, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslaan kunnen worden,

–          organisatorische maatregelen, zoals het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, het afdwingen van garanties van onze contractpartners, enz.

–          maatregelen om de bewaarde data als vertrouwelijk te behandelen.

Ondanks  de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

 

 

WAAR BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij streven ernaar om alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie te bewaren.

Wij kunnen (zullen) persoonsgegevens enkel buiten de EU (laten) verwerken wanneer dit gebeurt in landen met een passend beschermingsniveau of wanneer de ondernemingen die uw gegevens verwerken een passend beschermingsniveau kunnen bieden, overeenkomstig de GDPR (onder meer door het toepassen van de Standard Contractual Clauses zoals bepaald door de Europese Commissie en/of het vereisen van certificaten goedgekeurd door de Europese Commissie).

Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze regeling.

 

 UW RECHTEN

Wij zullen je persoonsgegevens op geen andere wijze gebruiken dan voorzien in dit Privacybeleid.

Indien we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of andere doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten aan jou, kan je je op elk moment verzetten tegen het verder gebruik daarvan. Door contact op te nemen met ons via verkoop@vooruitzicht.be of 03 260 95 60.

Je hebt het recht op toegang, raadpleging, correctie en schorsing van de informatie die wij over je bijhouden. Ook deze rechten kan je eenvoudig uitvoeren door melding op voormelde e-mailadres. Desgevallend kunnen wij een identiteitsbewijs vereisen.

 

WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid veranderen wanneer wij dit nodig achten of daartoe door de wet worden verplicht.

Voor het gebruik van Website is bij elk nieuw gebruik de op dat ogenblik geldende versie van toepassing.

Wanneer wij diensten aan jou leveren of je nieuwsberichten van ons wenst te ontvangen, zal de nieuwe versie van de privacy policy voorafgaandelijk meegedeeld worden

 

 

VRAGEN EN FEEDBACK

Heb je vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent hoe wij met je privacy omgaan. Contacteer ons dan zeker via verkoop@vooruitzicht.be of 03 260 95 60, wij staan je graag te woord.

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

Wij verzoeken u ook onze Gebruiksvoorwaarden voor de Website te lezen, die het gebruik, de disclaimers en de beperking van de aansprakelijkheid met betrekking tot het bezoek aan onze Website regelt.

 

UW TOESTEMMING

Door onze Website te gebruiken en ter bevestiging stemt u in met dit Privacybeleid.