Nieuws

Stad werkt 7 ambities uit voor Scheldeboorden Linkeroever

28/04/2020

Linkeroever krijgt een “klimaatrobuuste groene wandelpromenade met aandacht voor recreatie en de geschiedenis van de plek.” Dat heeft het college beslist. Daarvoor werkte het 7 ambities uit voor de Scheldeboorden Linkeroever. 

Het stadsbestuur wil de dijkophoging door de Vlaamse Waterweg aangrijpen om niet alleen Sint-Anneke Plage in volle glorie te herstellen, maar ook om langs de linkeroever van de Schelde een groene wandelpromenade aan te leggen. “De basis voor de toekomstvisie van Scheldeboorden Linkeroever is samengevat in 7 ambitielijnen. Deze moeten verder worden uitgewerkt in een masterplan. Hiervoor zal de stad een team aanstellen, dat niet alleen het masterplan Scheldeboorden Linkeroever zal opmaken, maar ook het ontwerp zal opmaken en de uitvoering opvolgen voor de publieke ruimte”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ontwikkeling Annick De Ridder. 

1. Natuurlijke Scheldeboord

De natuur wordt beschermd en versterkt. Oplossingen zoeken om de natuur te compenseren die verloren gaat door de dijkwerken en die opnieuw integreren in het geheel, worden opgenomen in de opdracht van het masterplan.

2. Zes km lang park

De verschillende groengebieden worden verbonden tot een landschappelijk geheel. Doorheen het parkgebied lopen paden, zijn er verschillende toegangen en voldoende speel- en rustpunten.

3. Recreatief park

De groene en recreatieve invulling van de Scheldeboorden wordt behouden en versterkt. De aanwezige watersport (scouts en clubs) verrijkt de beleving en versterkt de band met de Schelde. Aan de Plage, de zone tussen de Blancefloerlaan en Galgenweellaan en aan het Galgenweel zelf is ruimte voor een recreatief intensievere invulling, inclusief verblijfsrecreatie. Aan de Plage geldt het bestaande masterplan als leidraad voor de toekomst.

4. Frederik Van Eedenplein als verwelkoming

Voor het Frederik Van Eedenplein wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen het vinden van aansluiting bij de Scheldeboord en het versterken van het ‘hart van Linkeroever’. Daarbij wordt onderzocht hoe ook de band met rechteroever kan worden versterkt. De bestaande infrastructuur en mobiliteit op het plein worden grondig geëvalueerd en indien nodig hertekend.

5. Herstel van contact met Schelde

Dankzij de ophoging van de dijk zal een continue wandeling langs de Schelde mogelijk worden. Dit brengt de rivier terug dichter bij de stad. Die beleving zal worden verrijkt dankzij verschillende uitkijkpunten. Bestaande en nieuwe steigers, die zullen gebruikt worden voor de waterbus en veren, dragen bij aan de verbinding over het water.

6. Park rijk aan verhalen uit het verleden

Er wordt ook teruggeblikt naar het verleden. De geschiedenis van Linkeroever is in niets te vergelijken met die van de rechteroever. Het team gaat na welke verhalen te vertellen zijn en hoe deze verwerkt kunnen worden in een ruimtelijk ontwerp.

7. Klimaatrobuust park

Met de dijkophoging wordt Linkeroever beschermd tegen toekomstige stormen. Dit moment wordt aangegrepen om te onderzoeken hoe andere dreigingen vanuit de klimaatproblematiek, zoals droogte of overstromingen, gemilderd of vermeden kunnen worden.

De stad gaat nu allereerst op zoek naar een geschikt team door middel van een openbare aanbesteding. “De bedoeling is dat het consortium begin 2021 kan starten met de uitwerking van de visie en de ontwerpen. Deze legislatuur wordt er nog concreet werk gemaakt van het overkoepelende masterplan en de uitvoering van de publieke ruimte in Scheldeboorden-noord en Scheldeboorden-zuid”, besluit schepen De Ridder.

Bron: hln.be

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be

Terug