Onze visie

Vooruitzicht DNA

Vooruitzicht is een Antwerpse familiale onderneming die vastgoed ontwikkelt voornamelijk in de Antwerpse regio. 
Wij laten u graag kennis maken met twee aspecten die diep verweven zijn met het 113-jarige bestaan van onze organisatie.

Enerzijds gebiedsontwikkeling, "aandacht voor hoe men wil leven" en anderzijds projectontwikkeling, "aandacht voor hoe men wil wonen".
Het komt er op aan deze twee aanvullende maar vaak ook tegenstrijdige termen in de juiste hoeveelheid met elkaar te mengen om te komen tot de perfecte mix die projectontwikkeling moet zijn. 
Je kan bijvoorbeeld op een stuk grond een immens park maken met slechts enkele wooneenheden. Dit zal bijdragen tot de leefbaarheid van het gebied, maar het vastgoed zal slechts voor enkelen toegankelijk zijn. Anderzijds kan je op het zelfde stuk grond hoge appartementsgebouwen plaatsen. Dan zal het vastgoed betaalbaar zijn, maar de leefbaarheid alles behalve goed. 

Het is de passie van Vooruitzicht om het perfecte evenwicht te vinden tussen leefbaarheid en betaalbaarheid. Onze projecten zijn kwalitatief, met een hoge leefbaarheid en daardoor waardevast op lange termijn.

Dankzij de kennis en ervaring van Vooruitzicht zorgen we voor brede waardecreatie.

Kernprincipes

Economisch

Vooruitzicht ontwikkelt in gebieden gekenmerkt door economische groei, welvaart en de juiste bevolkingsdichtheid. We creëren gebieden met een sterke woonmarkt en voldoende waardeopbouw, zo creëeren we een aantrekkelijk project voor investeerders en woonkopers. We houden ontwikkelingen en vragen vanuit de markt nauwgezet in het oog zodat we er flexibel op kunnen inspelen.

Ecologisch

Vooruitzicht besteedt veel zorg en aandacht aan duurzaamheid en toekomstgerichtheid.

We maken doordachte keuzes op gebied van afvalbeheer, energie, grondverzet, boscompensaties en aanleg van wadi's en groendaken.

 

Leefbaarheid

Het begrip leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk en geschikt een gebied is om te werken en te wonen. 
Ons laatste klanttevredenheidsonderzoek geeft aan dat 80% van onze kopers deze meerwaarde zien als positief onderscheid van Vooruitzicht in de markt.

Bijna 90% van de bewoners geeft aan de Regatta-wijk aan te bevelen bij vrienden, familie en relaties.

Antwerpen

Verstedelijking is een wereldwijd gegeven, zo zal tegen 2020 60% van de Chinese bevolking in de steden wonen. Ook Vlaanderen verstedelijkt in ijltempo. In 2030 zal Antwerpen 70.000 inwoners meer tellen zich kronen tot sterkste stijger in Vlaanderen. Wonen in Antwerpen is dus niet alleen aangenaam, maar ook een slimme investering in de toekomst.

De bevolkingsgroei op Linkeroever is sinds 2015 significanter dan in de overige delen van Antwerpen, dit heeft alles te maken met onze Regatta-site en de leefbaarheid van Linkeroever als groene long van Antwerpen. Tevens is aangetoond dat de verhuisbewegingen op Linkeroever minder groot is dan elders in Antwerpen.

Uit een onderzoek van de London school of economics blijkt dat bevolkingsdichtheid een grote impact heeft op de leefbaarheid en het geluk van mensen. 
De prijzen van vastgoed in regio's waar het woongenot groot is, liggen daardoor ook hoger. De bevolkingsdichtheid op Linkeroever is lager dan op rechteroever, waardoor de leefbaarheid er veel beter is. Hierop speelt Vooruitzicht in.