Onze visie

Vooruitzicht DNA

Vooruitzicht is een Antwerpse familiale onderneming die vastgoed ontwikkelt voornamelijk in de Antwerpse regio. 
Wij laten u graag kennis maken met 2 aspecten die diep verweven zijn met het 113-jarige bestaan van onze organisatie. Dat is enerzijds gebiedsontwikkeling, dat is "aandacht voor hoe men wil leven", en projectontwikkeling, "aandacht voor hoe men wil wonen". Het komt er op aan deze twee aanvullende maar ook vaak tegenstrijdige termen in de juiste hoeveelheid met elkaar te mengen om te komen tot de magische toverdrank die een woonontwikkeling moet zijn. 
Als je op een grond een immens park maakt, met slechts enkele wooneenheden, dan is de leefbaarheid heel groot maar het vastgoed maar voor enkelen toegankelijk. Anderzijds kan je de grond volbouwen, dan zal het vastgoed betaalbaar zijn, maar de leefbaarheid alles behalve goed. 

Welnu, onze passie is het perfecte evenwicht te vinden zodat onze projecten kwalitatief zijn, een hoge leefbaarheid bieden en daardoor waardevast zijn op lange termijn.

Met kennis en ervaring maken we zo van NIETS IETS. We noemen het brede waardecreatie.

Kernprincipes

Economisch

Vooruitzicht ontwikkelt in gebieden die zich kenmerken door economische groei, welvaart en de juiste bevolkingsdichtheid. We creëren gebieden met een sterke woonmarkt en dus voldoende waardeopbouw, zodat het aantrekkelijk wordt voor investeerders en woonkopers. We houden ontwikkelingen en vragen vanuit de markt nauwgezet in het oog zodat we daarop flexibel kunnen inspelen.

Ecologisch

Hier wordt zorg en aandacht besteed aan duurzaamheid om toekomstgericht de juiste keuzes te maken qua:

afvalbeheer
energiestromen
grondverzet
boscompensatie
aanleg van wadi's en groendake

Leefbaarheid

Het begrip Leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied is om er te werken, te wonen. 
Onze laatste klanttevredenheidsonderzoek geeft aan dat 80% onze kopers deze meerwaarde zien als positief onderscheid in de markt.

En bijna 90% van de bewoners geeft aan de Regatta-wijk aan te bevelen bij vrienden, familie en relaties.

Antwerpen

Verstedelijking is een wereldwijd gegeven (tegen 2020 zal 60% van de Chinese bevolking in de steden wonen en nu al woont 1/3 van de Moongoolse bevolking in de hoofdstad Ulan Bator). Ook Vlaanderen verstedelijkt in ijltempo. Tegen 2030 telt Antwerpen wellicht 70.000 inwoners meer en kroont zich zo tot sterkste stijger in Vlaanderen. 

We zijn er trots op dat sinds 2015 dat de bevolkingsgroei op Linkeroever significanter is dan in de overige delen van Antwerpen (heeft dat alles te maken met onze Regatta-site en de leefbaarheid van Linkeroever als groene long van Antwerpen?). Tevens is aangetoond dat de verhuisbewegingen op Linkeroever minder groot is dan elders in Antwerpen. :-) 

De London School of Economics onderzocht wat leven aangenaam maakt en er is aangetoond dat bevolkingsdichtheid grote impact heeft op de leefbaarheid en het geluk van mensen. 
De prijzen van vastgoed in regio's waar het woongenot groot is, liggen hoger, aangezien dit door de bevolking als meerwaarde wordt gezien. Een grafiek geeft aan dat de bevolkingsdichtheid op Linkeroever significant lager is en Vooruitzicht speelt daar duidelijk op in.